Gjeving Træsliperi, en hjørnestensbedrift i Dypvåg kommune

Resort Lyngørporten er bygget opp på tomten etter Gjeving Træsliperi A/S, senere A/S Gjeving Tremasse, som produserte tremasse på stedet for eksport til Europas papirindustri fra 1927 til 1987. Den var den langt største arbeidsplassen på Gjeving og en hjørnestensbedrift i tidligere Dypvåg kommune. I 1970-årene, etter sammenslutning med Fostvedt Tresliperi i Holt, beskjeftiget bedriften en periode vel 50 personer på heltid og en deltids «lastegjeng» på vel 20 personer.

Av tremassefabrikken finnes fortsatt hovedkaia samt velferdsbygg/tømmerkontor som utgjør resepsjonen i turistanlegget, og garasjen vis a vis resepsjonen som idag benyttes til lager. «Boligen» ved innkjøringen til Lyngørporten benyttes også idag som bolig for ansatte. Diverse ord og uttrykk fra fabrikken og produksjonsprosessen er ivaretatt som navn på leiligheter og bygg i turistanlegget.

Tvers over fjorden for Lyngørporten ligger «Europas best bevarte tettsted», historiske Lyngør. Blant de mange idylliske uthavnene på Sørlandskysten er Lyngør en av de virkelige perlene. I århundrer en glimrende havn for seilskuter mellom de 5 øyene.  Idag en idyllisk havn for båtfolket, et populært og spennende reisemål for turister, og et trivelig sted å være for fastboende og sommergjester. Historisk berømt for Slaget i Lyngør, 6 juli 1812, idag viden kjent ved i 1991 å bli kåret til  Europas best bevarte tettsted.  Ved forrige århundreskifte bodde det nærmere 700 sjeler i Lyngør, idag bare vel 100 om vinteren, men mer enn 2000 om sommeren.

Fra midten av 1800 tallet, og i tråd med utviklingen av handel og skipsfart, fikk Lyngør sitt bymessige preg med de karakteristiske hvite sørlandshusene, stenbryggene, de smale, bilfrie veiene og de blomstrende havene. En utvikling frem til vår tid fra travel handels- og seilskutehavn til sommerparadis, hvor der fortsatt drives handel samt seilmakerverksted og restauranter.  Det gjøres en betydelig innsats for å sikre og utvikle et livskraftig helårssamfunn i Lyngør.

Gjeving, et idyllisk, livskraftig og trivelig lite kystsamfunn

Før den første bebyggelsen kom på 1600 tallet utgjorde Lyngør utmark og beiteområde under gården GJEVING inne på fastlandet.  Gjeving ble senere oppdelt i mange småbruk og utviklet seg etter hvert til et lite industrisamfunn basert i første rekke på vannfallene i den vesle Gjeving elv og i Saltrøbekken, begge med utløp i indre Gjevingsunna.  Her var ben- og barkemølle, sagbruk, ullspinneri og klessklypefabrikken”Klemma” , skips og båtbyggerier (seilskuter, fiske- og redningsskøyter og fritidsbåter) samt tremassefabrikk.

Industrien er borte og idag er Gjeving først og fremst et idyllisk, livskraftig og trivelig lite kystsamfunn med gode servicetilbud til besøkende fra land og sjø såvel som til beboerne i Gjeving/Lyngørområdet.  Risøy folkehøyskole og leirskole er største arbeidsplass.  Gjeving har veiforbindelse  vest- og østover til E-18, Tvedestrand og Risør¸ og utgjør innfallsporten til Lyngør fra landsiden med turistanlegg, forretninger, marinaer, parkeringsplasser, brygger, buss- og båtforbindelser.

Veibeskrivelse Om bokhotellet Sagaen Presse