Norske Perler, Lyngør

Produksjonsselskapet Glefs laget i 2009 en serie med filmer under tittelen «Norske Perler». Her kan du se filmen om Lyngør. Det kommentatoren i filmen kaller Lyngørporten Marina het Resort Lyngørporten i 2009 – idag Bokhotellet Lyngørporten. Hils også på vår tidligerehotellsjef Jan G. Larsen i filmen.